Djelatnosti kojima se bavimo

– Geomehanički istražni radovi i elaborati

– Geološka istražna bušenja i elaborati za šljunčare, pjeskare i kamenolome

– Hidrogeološka istražna bušenja, kontrola zagađenja podzemnih voda

– Deferizacija vode sistemom aeriranja ili deferizatorima (otklanjanje željeza iz vode)

– Izrada piezometra i piezometarskih mreža

– uzimanje uzoraka vode iz piezometara sa specijalnom opremom te revitalizacija istih za odlagališta, industriju i sl.

– Ishođenje vodopravnih uvjeta i dozvole

– Nadzori: geološki i građevinski

– Bušenje betona, cigle i sl. (krunama)

– Višegodišnje iskustvo, stručni savjeti